Amnezja

Amnezja (Ἀμνησία)- całkowity lub czasowy zanik pamięci deklaratywnej.
Amnezja następcza – typ amnezji polegający na utracie zdolności zapamiętywania nowych informacji.
Amnezja wsteczna – amnezja polegająca na utracie pamięci w odniesieniu do zdarzeń, których dana osoba była świadkiem przed urazem, będących powodem amnezji.
Zwykły, niewinny upadek może spowodować całkowitą lub przejściową amnezję. Szczególnie człowiek starszy lub małe dzieci (chociaż może to się wydarzyć każdej osobie w różnym wieku) mogą mieć większe predyspozycje na tego rodzaju wypadki, ponieważ osoby starsze częściej chorują oraz dzieci które mają pełno energii - skaczą biegają itp. Mocne uderzenie w głowę przy zwykłej zabawie dzieci jak np. gra w piłkę może przynieść nieprzyjemne skutki. U osób starszych w chorobie Alzheimera występuje amnezja, bowiem w tej chorobie charakterystyczne jest zapominanie przez pacjentów nie tylko twarzy ludzi, otoczenia czy pewnych zdarzeń, ale również rzeczy podstawowych typu do czego służy widelec czy szklanka. Jest to ostra amnezja, nieodwracalna.
W znieczuleniu ogólnym amnezję wywołuje się w celu:
zniesienia czucia i reakcji na ból,
wyłączenia świadomości aktualnych zdarzeń,
utraty zapamiętywania aktualnych zdarzeń, często występuje niepamięć wsteczna.
Źródło : Wikipedia.org

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License