Epilepsja

Epilepsja - choroba o różnej etiologii charakteryzująca się pojawieniem napadów padaczkowych. Napad padaczkowy jest przejściem zaburzeń nerwowych. Na epilepsję choruje 400,000 osób w Polsce. Epilepsja jest chorobą uleczalną. Napad padaczkowy może przyjąć objawy:
duszności
zaburzenia wzroku
dezorientacja
zaburzenia błędnika
konwulsje
utrata przytomności
omdlenia

Chorobę rozpoznano w II w. p.n.e . Epilepsja ujawnia się przed 20 rokiem życia. Co ważne, na ataki epilepsji dzieci i nastolatki, są bardziej narażeni niż dorośli.
Ratunek przy napadzie epilepsji.
Gdy zauważysz kogoś kto ma napad , wykonaj następujące czynności.

  • przytrzymaj chorego za głowę (tak by nie walnął w potylicę)
  • należy wezwać pogotowie.
  • spróbuj położyć epileptyka na boku.
  • epileptykowi nie podawaj lekarstw, posiłków ani napojów.

Jeżeli epilepsja charakteryzuje się innymi cechami należy wezwać lekarza. Napad epilepsji ujawnia się wtedy gdy ktoś wpatruje się we wzory świetlne i/lub migoczące światełka.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License