Konwulsje

Konwulsje inaczej drgawki - objawa naturalna przy gorączce przypominające w pewnym stopniu atak epilepsji. Konwulsje mogą ujawnić się w wieku 13 lat- do ukończenia 20 roku życia. Aby nie doszło do konwulsji należy:
- spożywać witaminy
- spożywać lekarstwa (w przypadku przeziębienia)
Konwulsje mogą ujawnić się razem z przeziębienia organizmu.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License