Omdlenia

Omdlenia - inaczej Zasłabnięcia, pojawiające się w razie wysokiej temperatury, w okresie dojrzewania (13-18r. życia), jako napad epileptyczny. Przy omdleniach należy wezwać lekarza. Omdlenia trwają co najmniej 5 minut lub krócej. Aby zapobiegać omdleniom naleśży:
-nie stresować się
-przyjmować lekarstwa
-spożywać witaminy
- nie denerwować się
-nie spożywać środków odurzających.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License