Utrata Przytomnosci

Utrata Przytomności - chwilowa utrata przytomności spowodowana napadem padaczkowym lub stresem i spadkiem insuliny we krwi. Gdy osoba utrata przytomność, należy:
- położyć chorego w pozycji bezpiecznej
- sprawdzić puls
- wezwać pogotowie.
Utrata przytomności charakteryzuje się w obliczu stresu i w wieku młodocianym (13-18r. życia).

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License